Hoe kan ik leren leren?

Hoe kan ik leren leren?.

Mag ik je iets vragen over je schooltijd? Kun je je één les herinneren in het verleden op de basisschool of middelbare school waarin er minimaal een uur tijd werd besteed aan de vraag ‘Hoe kan ik leren leren’?

Waarschijnlijk is je antwoord op deze vraag ‘nee’. Typisch is dat ons in het dagelijkse leven wel wordt verteld dat we onze hersens moeten gebruiken, alleen is ons niet of nauwelijks verteld hoe we ze optimaal kunnen gebruiken. Helaas hebben we bij onze geboorte geen handleiding gekregen bij ons brein waarin we op pagina 392 kunnen opzoeken hoe we bijvoorbeeld het onthouden van namen of een volgorde met feiten eenvoudig kunnen aanpakken. Er is voor het onderwijs en voor professionele organisaties nog een grote rol weggelegd om kinderen en volwassenen te leren leren.

Hoe kan ik leren leren en makkelijker onthouden?

Hoe kunnen we onze hersens dan het best gebruiken om beter te leren leren? Ook vandaag de dag weten we nog maar relatief weinig van de werking van ons brein. In 1981 kreeg de Amerikaanse hersenwetenschapper Roger Sperry een Nobelprijs voor zijn ontdekking dat onze linker- en rechterhersenhelften gespecialiseerd zijn in andere activiteiten. Zo heeft hij ontdekt dat de linkerkant van ons brein is gespecialiseerd in zaken als taal, rekenen, logica, woorden, nummers en volgorde, terwijl onze rechterhersenhelft meer gespecialiseerd is in zaken als fantasie, kleur, dagdromen, ritme en ruimte.
Je zou ook mogen zeggen: onze linkerhersenhelft is dol op logica en details, terwijl onze rechterhersenhelft er meer van houdt om het geheel en de verbanden tussen de details te begrijpen.
Een van de hoofdredenen dat we dat veel mensen moeite hebben met leren, is dat ze slechts eenzijdig gebruikmaken van hun mentale capaciteiten, omdat we op school niet of nauwelijks leren om onze beide hersenhelften goed samen te gebruiken tijdens het leren.

Hoe zien de meeste studieboeken eruit? Waarschijnlijk komen er beelden bij je op over: eindeloos veel woorden, definities, getallen en lineaire verbanden. Typisch voer voor onze linkerhersenhelft volgens Roger Sperry. Slechts weinig kom je beelden, kleuren en andere prikkelingen tegen die onze rechterhersenhelft stimuleren.

Leren leren en het trainen van een goed geheugen begint bij leren om ons volledige brein gevarieerd te stimuleren. Hoe je dit doet leer je tijdens de leuke workshops over geheugentechnieken.